Tarallini with extra virgin olive oil 40gr - Puglia Sapori

Ingredients: Wheat flour type “00”, white wine (contains sulphites), olive oil, extra virgin olive oil 5%, salt.